digtervej

Navne på områder i Lille Næstved

Lille Næstved dækker i 2016 det område, der er beskrevet i vedtægterne for  Lokalrådet for Lille Næstved.

Digtervejskvarteret er et meget benytte navn i Næstved. Alle vejnavne er opkaldt efter både kvindelige og mandlige digtere. Det er et stort parcelhusområde med enkelte etageejendomme ind imellem mange stier og grønne områder. Ejendommene er opført i perioden fra 1950 og frem til idag, hvor der stadig bygges huse.

Grimstrup er navnet på en landsby, der først i 1950erne blev inkorporeret i Næstved. Idag er Grimstrup et kvarter i Lille Næstved med blandet bebyggelse, etageejendomme, parcelhuse og mindre industri.

Havn, Maglemølle (nedlagt papirfabrik) og ældre industriområde placeret meget tæt på centrum med arbejdspladser, der skaber liv i Lille Næstved. Menu under “Værd at vide” uddyber aktiviteter på de nævnte steder.

grimstrup

havn